Paul Stassar

Berichten van deze auteur

ABC Vision

In onze hoogontwikkelde en snelle wereld beschikken we over eindeloos veel communicatiemiddelen en –media.

We communiceren ons suf. Maar hoe zit dat met onze “communicatie-architectuur”? Zetten we al die middelen en media wel op het juiste moment in? Gebruiken we die middelen en media wel effectief? Wordt iedereen op dat ene, cruciale moment wel optimaal bereikt? Kortom: is onze communicatie een waste of time of een return on investment?!

ABC Vision – gestart in 2002 – is op dit gebied wellicht een interessante partner voor uw organisatie. Onze inzet is: de professionalisering van de communicatie door middel van inspiratie, innovatie, interactie en incentive. Kijkt u eens rond op de site en beoordeelt u onze activiteiten ten dienste van klanten en relaties. Wilt u een vrijblijvende kennismaking, een advies of een opinie: aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Hartelijk dank voor de overweging.


Ministerie van Binnenlandse Zaken

logo-ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties-2Veranderingen zijn van alle tijden. In onze tijd voltrekken ze zich onverwachter en sneller dan ooit tevoren: je eraan onttrekken is geen optie.

Ook overheden hebben continue te maken met veranderingen. Niet alleen moet “de ambtenaar” voldoen aan de kernwaarden: betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, dienstbaarheid, respectvolle bejegening, onpartijdigheid en professionaliteit. Ook aan zijn morele verantwoordelijkheid worden hoge eisen gesteld. Met andere woorden: “de ambtenaar” moet ook méé in de constante, méé in de: “survival of the fittest”.

In dit kader is – ten behoeve van de ProfDagen – voor de divisie Arbeid, Vitaliteit en Welzijn, een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BKZ), het seminar: “Het Nieuwe Werken” tot stand gekomen.

In een later stadium heeft dit project zich verzelfstandigd en is verdergegaan, met als titel: “Meeting Of Masters WIN 2020 – Werken In en Na 2020”.


TalentMove

TalentMove

TalentMoveMeten is weten! In samenwerking met TalentMove gebruikt ABC Vision effectieve wetenschappelijk gevalideerde, online psychologische analyse-instrumenten, gedragssimulaties- en interventies. Hiermee verkrijg je een objectief en voorspelbaar beeld van de persoonlijkheden, cognitieve capaciteiten, het potentieel en talent van jou en jouw medewerkers.

Ook kijken we verder op basis van nulmeting en assessment in welke functies / eisen en werkomgeving jij en de medewerkers het beste matchen. We geven praktische adviezen over de fysieke en psychische belastbaarheid voor huidige of toekomstige functies. Duurzame inzetbaarheid is key bij de alsmaar veranderende taakeisen, rollen en perspectieven.

We leren de medewerkers zich in te zetten voor zingevend en motiverend werk en voegen waarde toe aan de HR-cyclus. Denk hierbij aan functionerings- en beoordelingsgesprekken, POP-gesprekken, competentie- en talentmanagement en leiderschapsontwikkeling.

ABC Vision is wellicht een interessante partner bij het duurzaam inzetbaar houden van jou en de medewerkers.


Drechtsteden logo

Servicecentrum Drechtsteden

Drechtsteden logoDe Drechtsteden zijn in 2008 begonnen met o.a. de bedrijfsinterne training: “Klantgerichtheid”. Doelgroep is de service eenheid Applicatie en Technisch Beheer (A&T). Uitgangspunten van het opleidingstraject zijn:

  • de kennis van de betrokken medewerkers meer extern te doen richten,
  • A&T wil zich – met haar expertise – meer op de servicegerichtheid oriënteren en
  • dit standpunt geldt ook ten aanzien van de kernwaarden: Klantgerichtheid, Kwaliteit, Plezier, Resultaat en Deskundigheid.

A&T wordt op een meer bewust relatiebeheerniveau gebracht, zodat ze beter en effectiever relatieconform acteert en interacteert. Door middel van assessments en rollenspellen worden de deelnemers “gepokt en gemazeld” in de noodzakelijke skills & tools voor het verbeteren van hun dienstverlenende vaardigheden en hen tot effectievere gesprekspartner te maken bij verschillende “soorten klanten”. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan het optimaliseren van een uniforme, positieve uitstraling in de richting van (toekomstige) klanten, het effectiever kunnen omgaan met klachten (uitdagingen!) en kritisch gedrag van de klanten. De uniforme en professionele positionering heeft hierbij dan ook tevens betrekking op de “mentale dresscode”, die zal worden doorgenomen en geaccentueerd.


aragorn

Aragorn

aragornCloud Computing is actueel, is “in”. Wellicht zonder dat je het weet, ben je daar al druk mee bezig. Je doet het waarschijnlijk al een tijd met (een van de vele) social media. Je doet het (bijna zeker) dagelijks met je mobiel, met je mail en met Google. Cloud Computing is niet alleen erg praktisch, het voegt aan je werk een grote bereikbaarheid en flexibiliteit toe.

De invloed van Cloud Computing is niet te onderschatten en cloudgebaseerde diensten worden inmiddels gezien als volwassen enterprise-technologie. Als belangrijkste voordelen noemen organisaties op basis van drie (!) jaar werken met clouddiensten: snelle innovatie en flexibiliteit. Bedrijven die er net mee beginnen, zien als belangrijkste reden: het verlagen van de IT-kosten.

Op uitnodiging van Aragorn ICT heeft ABC Vision mede het Cloud Computing Seminar georganiseerd en gepresenteerd. Titel van de presentatie: “Cloud Computing – Waste Of Time of Return On Investment?”


ABC Vision logo Advertising

Advertising

Het “vermarkten” van produkten en diensten is geen eenvoudige zaak. Markten lijken een beetje op zeeën: ze zijn grillig en onvoorspelbaar. De fluctuaties in de branches en businesses – maar ook de concurrentie uit het oosten – dragen hieraan hun steentje bij.

Deze golfbewegingen bieden natuurlijk ook kansen voor elke organisatie om zich op een vernieuwende en inspirerende manier te positioneren. Advertising kan ad hoc plaatsvinden, maar ook op basis van visie-, missie- en strategiebeleid. ABC Vision draagt hieraan graag haar steentje bij.


UWV Nederland Logo

UWV Nederland

Ga naar de website van UWVHet adagium van UWV Werkbedrijf is: “Werk boven uitkering. Wij zijn helder over onze beloften én verwachtingen. We leveren soms zelfs onzichtbaar onze bijdrage in het domein van werk en inkomen. We zijn trots op de resultaten die we samen met onze publieke en private partners behalen. Wij bieden mensen nieuw perspectief om aan werk en maatschappij deel te nemen. We plaatsen onze klanten centraal, we zijn in ze geïnteresseerd en we behandelen ze met respect.”

“We doen publiek wat moet en privaat wat kan. De naderende bezuinigingen maken verdere intensivering van de samenwerking met andere dienstverleners en partners extra noodzakelijk. En dat alles met maar een doel: effectiever worden voor onze klanten.”

In het kader van de transitie van het UWV-management naar de Belastingdienst: heeft ABC Vision de uitrol en implementatie van het trainingstraject: “Bachelors Bedrijfskunde” bij de grotere UWV kantoren in geheel Nederland mogen verzorgen.


Fontys Hogescholen

Fontys Hogescholen logoFontys is met zo’n 40.000 studenten, 4.000 personeelsleden en een onderwijsaanbod in bijna alle sectoren, een van de grootste hogere onderwijsinstellingen van Nederland.

Sinds 2005 levert ABC Vision bijdragen aan studenten en professionals van de hogeschool in de vorm van ontwikkeling van concepten en de uitrol via colleges en practica. Het betreft workshops voor de reguliere studenten van de hogeschool en ook Professional Courses: praktijkgerichte opleidingen op post-hbo-niveau voor deelnemers uit het bedrijfsleven, waaronder Rabobank Nederland.

Voor de Hogeschool Marketing Management is dit de collegereeks: “ConsumentenGedrag”, “Marketingcommunicatiestrategie” en “Bedrijfscommunicatie”.

Voor de Hogeschool Small Business de collegereeks: “OndernemingsLeer”.

KICK logoEen leuk project voor Fontys Hogescholen is het begeleiden van de jonge generatie ondernemers op het gebied van marketingcommunicatie: de “Student Company KICK”. Twee studentes zijn het brein achter KICK en samen willen zij door middel van ambitie, uniekheid en passie de markt gaan veroveren. Het enthousiasme van de dames maakt dat KICK net even anders is.

Download hier het Marketingcommunicatie document van project KICK.


Philips Hearing Instruments

Philips logoProject: “Hearing” is de creatie, ontwikkeling en uitrol van een multimediale promotie-, sales- en servicecampagne – annex filmproductie – voor de nieuwe generatie digitale hoortoestellen.

De doelgroepen zijn divers, niet alleen qua nationaliteit (de uitvoering van de campagne is in 9 talen), maar ook qua professionaliteit. Het project is bedoeld om de nieuwe generatie digitale hoortoestellen “in te masseren” bij onder andere de zorgverzekeraars, de inkoopafdelingen van ziekenhuizen, de behandelende geneesheren, de audiologische centra, de audiciens, de service-medewerkers en – last but not least – de end-users.

En deze laatste doelgroep – de end-users – kent een grote verscheidenheid: ze bestaat uit jongeren met nog een heel leven voor zich, uit professionals die zich nog midden in hun werksituatie bevinden en ouderen. Allen met serieuze hoorproblemen. Elk van deze zeer uiteenlopende marktsegmenten moet groep- en probleemspecifiek worden benaderd!


Gemeente Rotterdam Logo

Gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam LogoIn het kader van het “Directionele Ambitie Plan 2011” annex de nieuwe en inspirerende positionering van de Groep Stadswinkels, bestaat onze bijdrage aan de Gemeente Rotterdam uit het project: “Succesvol Ondernemen door Teaming”.

Centraal staan onderwerpen als:

  • Visie / Missie / Strategie
  • Inspirerend Leiderschap
  • VeranderManagement & KetenRegie
  • Positioneren & Onderhandelen
  • ProjectManagement

Het nieuwe college van de Gemeente Rotterdam heeft de ambitie om Rotterdam te laten uitgroeien tot een toonaangevend leverancier van producten en diensten met als motto: “Stadswinkel Familie. Stadswinkel Energie. Stadswinkel Synergie”. In dit context betekent Teaming: gelijkwaardigheid en gezamenlijkheid. Met dit project: “Succesvol Ondernemen door Teaming”, krijgt Rotterdam een aantal groeistimuli.


Pagina 1 van 3123